مرکز پردازش مواد غذایی از تولید کنندگان سیلوی دانه سیلو استفاده می کرد