تولید کننده چین نوع 0 92a1 8m ذخیره کننده انرژی کوچک آسیاب توپ