با استفاده از یک فیدر ارتعاشی برای تغذیه لیزر به سنگ شکن اولیه