فروش گرم از کارخانه خرد کردن کل برای فروش استفاده می شود