از 250 تن در هر ساعت کارخانه خرد کردن استفاده می شود