اثرات متان تولید شده از معادن زغال سنگ - سایپرز ، باشگاه دانش